วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

Main - หน้าแรก

Blog เพื่อนการศึกษา


     เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน
      สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

เลือกหัวข้อย่อยได้เลยค่ะวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์***

Science-p6-key

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - (เฉลย)
Science-p6-6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - หน่วยที่ 6 จักรวาลและอวกาศScience-p6-5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - หน่วยที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้

Science-p6-4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - หน่วยที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน


Science-p6-3

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม