วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2572

Main - หน้าแรก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด - สรุปเนื้อหา***


  • แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ป.6
  • แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ม.1
  • แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ม.2
  • แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ม.3
  • แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ม.456

 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทยวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

history-m1-lesson3

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 3 รัฐโบราณในดินแดนไทย


history-m1-lesson2

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 2 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย


้history-m1-lesson1

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 1 เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

**แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***

  ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***


แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 - หน่วยที่ 6 อาเซียน

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 - หน่วยที่ 6 อาเซียน

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 - หน่วยที่ 5 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 - หน่วยที่ 5 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย