วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2572

Main - หน้าแรก

Blog เพื่อนการศึกษา


     เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน
      สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

เลือกหัวข้อย่อยได้เลยค่ะ  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทยวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

 ***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)
***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์***

 ***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)***แนวข้อสอบปลายปี - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3***

***แนวข้อสอบปลายปี - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)